خانه / لغتنامه

لغتنامه

معنی نوستالژی و مفهوم آن

معنی نوستالژی و مفهوم آن

درباره معنی کلمه نوستالژی بیشتر بدانید. در این پست با معنی نوستالژی و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی نوستالژی چیست؟ این کلمه به معنی دلتنگی از وطن بخاطر یادآوری گذشته‌های شیرین، تلخ یا درخشان می‌باشد. تعریف کلی: یادآوری خاطرات گذشته که مربوط به زادگاه انسان است گاه …

ادامه نوشته »

معنی نسرین و مفهوم آن

معنی نسرین و مفهوم آن

درباره معنی کلمه نسرین بیشتر بدانید. در این پست با معنی نسرین و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی نسرین چیست؟ این کلمه به معنی گلی سفید رنگ و خوش بو با برگ های کوچک و انبوه و دومین نوع آن مشگین بوی می‌باشد. تعریف کلی: نسرین نام …

ادامه نوشته »

معنی سنا و مفهوم آن

معنی سنا و مفهوم آن

درباره معنی کلمه سنا بیشتر بدانید.   در این پست با معنی سنا و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی سنا چیست؟ این کلمه به معنی مجلسی که اشخاص آن از بزرگان و اعیان کشور انتخاب شده باشد. مترادف: روشنایی، بلندی، رفعت تعریف کلی: مجلس سِنا طبق قانون …

ادامه نوشته »

معنی آوخ و مفهوم آن

معنی آوخ و مفهوم آن

درباره معنی کلمه آوخ بیشتر بدانید.   در این پست با معنی آوخ و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی آوخ چیست؟ این کلمه به معنی قسمت، بهره و نصیب می‌باشد. مترادف: افسوس، آوه، واه، دریغا، دریغ، هیهات، اوخ، واویلا تعریف کلی:  آوخ نوعی ترکیب اسم صوت آوی …

ادامه نوشته »

معنی خالتور و مفهوم آن

معنی خالتور و مفهوم آن

درباره معنی کلمه خالتور بیشتر بدانید. در این پست با معنی خالتور و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی خالتور چیست؟ این کلمه به معنی کار بی ارزش، کار هنری یا ادبی با کیفیت پایین، کار بنجُل، کار بی‌کیفیت است. تعریف کلی: خالتور در موسیقی ایرانی به موسیقی …

ادامه نوشته »

معنی بوتیمار و مفهوم آن

معنی بوتیمار و مفهوم آن

درباره معنی کلمه بوتیمار بیشتر بدانید. در این پست با معنی بوتیمار و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی بوتیمار چیست؟ به معنی نوعی مرغ ماهیخوار مترادف: خورک، غم تعریف کلی: مرغی ماهیخوار است با منقار کشیده و گردن کشیده و دم کوتاهی دارد پرهای به رنگ سبز …

ادامه نوشته »

معنی هتاک و مفهوم آن

معنی هتاک و مفهوم آن

درباره معنی کلمه هتاک بیشتر بدانید. در این پست با معنی هتاک و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی هتاک چیست؟ به معنی کسی که مردم را رسوا می‌کند و بدزبان است. مترادف: دریده، رسواگر، هاتک، فحاش، فضاح، بددهان، پرده در،وقیح تعریف کلی: کسی که به مردم ناسزاگویی …

ادامه نوشته »

معنی مبذول و مفهوم آن

معنی مبذول و مفهوم آن

درباره معنی کلمه مبذول بیشتر بدانید. در این پست با معنی مبذول و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی مبذول چیست؟ به معنی خرج شده، بخشیده شده، مصرف شده یا بذل شده مترادف: واگذار شده، بذل شده تعریف کلی: این کلمه بیشتر در نامه‌های اداری کاربرد دارد و …

ادامه نوشته »

معنی زکات و مفهوم آن

معنی زکات و مفهوم آن

درباره کلمه زکات بیشتر بدانید. در این پست با معنی زکات و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی زکات چیست؟ این کلمه به معنی خلاصۀ چیزی یا بخشی از مال است که به مستمند و نیازمند می‌دهند. تعریف کلی: زکات از واجبات مالی در دین اسلام است، و …

ادامه نوشته »

معنی و مفهوم کامجویی

معنی و مفهوم کامجویی

درباره کلمه کامجویی بیشتر بدانید. در این پست با معنی کامجویی و مفهوم آن آشنا می‌شوید. با ما همراه باشید. معنی کامجویی چیست؟ به معنی خوش‌گذرانی، کامروایی، کامرانی و عشرت‌طلبی مترادف: عیاشی، خوش‌گذرانی، عشرت‌طلبی و کام‌طلبی تعریف کلی: جستن آرزوهای دل طلب و عیش و عشرت که باب دل باشد …

ادامه نوشته »