خانه / لغتنامه

لغتنامه

معنی مرهم و مفهوم آن

marham

 در این پست با معنی کلمه مرهم  و مفهوم آن آشنا می‌شویم. مرهم {م َ هََ} (ع اِ). آنچه بر جراحت نهند. معرب است یا مشتق از از رِهمه به معنای باران ضعیف. داروی نرمی که بر زخم و جراحت می‌گذارند. و به لفظ بستن، کردن، زدن و نهادن مستعمل …

ادامه نوشته »

معنی آفاق و مفهوم آن

معنی آفاق و مفهوم آن

.   در این پست با معنی آفاق و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی آفاق چیست؟ این کلمه به معنی کرانه های آسمان، دشت. جهان و عالم می‌باشد. مترادف: عالم، گیتی، دنیا، کرانه ها، افق ها تعریف کلی: آفاق جمع اُفُق و به معنی کران، ناحیه، کرانه …

ادامه نوشته »

معنی تبسم و مفهوم آن

معنی تبسم و مفهوم آن

درباره معنی کلمه تبسم بیشتر بدانید.   در این پست با معنی تبسم و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی تبسم چیست؟ این کلمه به معنی لبخند زدن می‌باشد. مترادف: لبخند، مبسم، نیم خند، شکرخنده تعریف کلی: تبسم یعنی خنده ی بی صدا که همراه با درخشیدن دندان …

ادامه نوشته »

معنی دشنه و مفهوم آن

معنی دشنه و مفهوم آن

درباره معنی کلمه دشنه بیشتر بدانید.   در این پست با معنی دشنه و مفهوم آن آشنا می‎‌شوید. همراه ما باشید. معنی دشنه چیست؟ این کلمه به معنی خنجر می‌باشد. مترادف: چاقو، شمشیر، کارد، نیزه تعریف کلی: نوعی خنجر با تیغه ی بلند رانشی است که بیشتر در جنگهای تن …

ادامه نوشته »

معنی آکله و مفهوم آن

معنی آکله و مفهوم آن

با معانی بیشتر کلمه آکله آشنا شوید. در این پست با معنی آکله و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی آکله چیست؟ این کلمه به معنی جذام، خوره، خورنده، مونث آکل، کنایه به زن زشت و یا زن پرخور مترادف: ابرص، خوره، جذام تعریف کلی: قسمی از ریش …

ادامه نوشته »

معنی تصدی‌گری و مفهوم آن

معنی تصدی‌گری و مفهوم آن

درباره معنی کلمه تصدی‌گری بیشتر بدانید. در این پست با معنی تصدی گری و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی تصدی‌گری چیست؟ این کلمه به معنی عهده داره کاری شدن و وظیفۀ کاری را بر عهده گرفتن می‌باشد. مترادف: مسئولیت کاری رو پذیرفتن، عهده دار شدن، مباشرت و …

ادامه نوشته »

معنی عدن و مفهوم آن

معنی عدن و مفهوم آن

درباره معنی کلمه عدن بیشتر بدانید. در این پست با معنی عدن و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی عدن چیست؟ این کلمه به معنی همیشه در جایی قرار گرفتن، بهشت جاویدان می‌باشد. مترادف: بهشت، باغ عدن، باغ آسمانی تعریف کلی: یکی از نام‌ها و اوصاف بهشت می‌باشد …

ادامه نوشته »